Akbaş Holding şirketleri, yılda yaklaşık olarak 50 milyon KWh enerji tüketmektedir. Öte yandan holdingin sahip olduğu temiz enerji kaynaklarından her yıl ortalama 200 milyon KWh enerji üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin 110 milyon KWh’lik bölümü hidroelektrik santrallerinden (HES), 90 milyon KWh’lik bölümü ise rüzgar enerjisi santrallerinden (RES) sağlanmaktadır.

Ürettiğimiz temiz enerji sayesinde firmamızın karbon salınımını nötrlerken, fazlasını diğer firmalara satarak onların da karbon nötrlemelerine ön ayak olmaya çalışacağız. Karbon ayak izini azaltmak adına karbon nötr sertifikası alımı ile ilgili görüşmeler başlamış ve karbon salınımı ölçümleri hesaplanmaktadır.

Sertifikalar ve belgeler:

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
  • Akbaşlar Tekstil; Türkiye Cumhuriyeti Sıfır Atık Yasası kapsamında, Bursa şehrinde Sıfır Atık Belgesi alma hakkını kazanan ilk firmadır.