Şirketlerimizin insan kaynağı ihtiyaçları holdingin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenmekte ve işe alımlarda Akbaşlar Tekstil’in kurum kültürüne uygun yenilikçi ve değişime açık adayları istihdam etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla;

  • Akbaşlar Tekstil aday veri tabanından pozisyona uygun olan adaylar görüşmeye davet edilir.
  • Davet edilen adaylarla İK & Kurumsal Gelişim departmanı tarafından ön görüşme yapılır. Ön görüşme sonrasında gerekli olan durumlarda teknik uygulama ve/veya yabancı dil testi yapılır ve iş yeri hekimi tarafından muayene edilmesi sağlanır.
  • Uygun olan adaylar için referans araştırması yapılır.
  • Bölüm yöneticisi görüşüne göre uygun olan adaylara iş teklifi yapılarak seçme süreci sonlandırılır.
  • Seçimi yapılan aday dışında kalan adaylar veri tabanında saklanır ve kendilerine mutlaka geri dönüş yapılır.
  • İşbaşı yapan yeni çalışanların oryantasyon ve İSG eğitimleri ile adaptasyonu sağlanır.
  • İşe alınan tüm adaylar için, 2 ay sonunda “Deneme Süresi Değerlendirme Formu” doldurulmaktadır.