Enerji politikamız, Akbaşlar Tekstil’e bağlı İplik, Dokuma, Örme, Boya/Baskı ve Konfeksiyon işletmelerinde yürütülen üretim faaliyetlerini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.


Akbaşlar Tekstil olarak doğal kaynakların sürdürebilirliğini sağlamak, tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini arttırmak için politikamız;

 • Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti enerji mevzuatlarına ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer şartlara uymak,
 • Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyip sürekli iyileştirmeler yapmak için çalışmak,
 • Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek; enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek,
 • Enerji tüketimimizi sürekli olarak azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi ve kaynağı sağlamak,
 • Enerji ölçme, değerlendirme ve raporlamalarımızı en sağlıklı bir şekilde yaparak izlenebilir olmak,
   

Taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

 • Ölçme, veri toplama ve düzenleme yöntemleri ile mevcut enerji tüketimi durumumuzu kontrol ederek EnYS ve EnPG performansımızı sürekli iyileştirmeye yönelik aksiyonlar planlamak,
 • Yeni yatırım ve makine, ekipman, teçhizat satın alımlarında enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını sağlamak,
 • Müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar ile enerji verimliliği ile ilgili konularda faydalı sonuçlar yaratmak için etkin iletişim kurmak,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,